| home | algemeen | concreet |

 

Bemiddeling:
het woord is aan u,
er wordt geluisterd

 


Conflicten zijn pijnlijk, ze raken maar zelden volledig opgelost, zelfs niet via een harde juridische weg. Het is belangrijk dat de partijen een overeenkomst sluiten waar ze mee kunnen leven op korte én lange termijn. Het kan best een overeenkomst zijn die rekening houdt met hetgeen de betrokkenen echt willen en met de vele facetten van elk conflict. Daarom moet er geluisterd worden. Daarbij kan ik u helpen.

 

 

Johan De Vos
bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken | erkend door het ministerie van justitie